top of page

Acerca de

Skærmbillede 2022-04-15 094154b.jpg

Lidt om mig

 

Jeg er uddannet cand. Psych. i 1991 og har ligeledes en systemisk/løsningsfokuseret efteruddannelse. Jeg deltog i 1989 og igen i 1995 i et Seminar med Steve de Shazer, som er en af grundlæggerne af den løsningsfokuserede tilgang, og det har

siden præget min tilgang til og forståelse af samarbejde og

det at hjælpe den anden til at lykkes.

Jeg har arbejdet 30 år i den offentlige forvaltning indenfor

Børne- og ungeområdet – de seneste 20 år som leder af PPR

og som forvaltningschef for Specialiserede tilbud blandt andet døgnbehandlingstilbud, heldagsskole, behandlingsskole, Familiehus, en række specialskoler, specialklasserækker og specialbørnehaver. 

Mit fokus gennem årene har været målrettet organisationsudvikling ud fra et Whole System Approach samt nødvendigheden af at skabe mening, sammenhæng og fokus på kerneopgaverne, som udgangspunkt for at lykkes med det, man netop er sat i verden for som organisation.

DSC_1000a.JPG

Det fordrer målrettethed og umage i ledelse at turde fastholde kompleksiteten og stadig skabe mening for medarbejderne - og det fordrer nærvær og kreativitet for til stadighed at insistere på fokus på opgaven og en stræben efter de bedste løsninger og veje til at lykkes med opgaven.

IMG_5790.jpg

Jeg har ud over arbejdet som leder og chef i en række kommuner ligeledes arbejdet som Chefkonsulent i Center for Kompetenceudvikling (COK) og tidligere gennem flere år ved siden af mit arbejde undervist på forvaltningshøjskolen og på kommunomuddannelsen. Jeg er forfatter til bogen: ”Psykologi – kommunikation og samarbejde” - en bog, som har fokus på at bibringe medarbejderne et organisatorisk blik på egen opgave og en lyst til og nysgerrighed efter at møde borgere og samarbejdspartnere, der hvor de er, og sammen med dem skabe veje til at nå den ønskede forandring. 

Endelig har jeg skrevet og medvirket i en række artikler om især arbejdet i PPR og har ligeledes holdt oplæg på Dansk Løsningsfokuseret konference, PPR´s årsmøder, KL-konferencer samt på DPU og har ved siden af mit arbejde lavet ledelsessparring og udviklingsindsatser i andre kommuner.

 

bottom of page