top of page
Skærmbillede 2022-08-17 004420.jpg

Supervision i forhold til autorisation

Som leder har jeg gennem alle årene givet supervision til mange psykologer i forbindelse med at deres arbejde med at erhverve autorisation som psykolog.

Jeg har derfor masser af erfaring med at yde individuel supervision såvel som gruppesupervision. Jeg følger retningslinjerne fra psykolognævnet.

At erhverve sig autorisation handler på den ene side om at dokumentere, at man har fokuseret på, trænet og fået supervision i egne opgaver, og derigennem har både skærpet sit fokus og sin faglige viden.

Der ud over finder jeg det afgørende vigtigt, at supervisionen også har fokus på den mere erkendelsesteoretiske del, så psykologen med sin autorisation opbygger et stærkt fagligt etisk afsæt og samtidig en passende ydmyghed overfor verdens mangfoldighed, så fagligheden udøves med respekt for den andens integritet, viden og væren.  

Jeg kan tilbyde supervision i individuelle forløb, små grupper eller hele teams og arbejdspladser alt efter behov og formål og jeg kommer gerne på arbejdspladsen, så medarbejderne ikke spilder deres kostbare tid på kørsel.

IMG_4003.jpg

Ledelses- og organisationsudvikling

Som leder og forvaltningschef har jeg gennem mange år  arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling. Der kan være forskellige afsæt for at igangsætte en organisationsforandringsproces. Uanset hvad baggrunden er, skal forandringsprocessen forankres lokalt. Det kalder på inddragelse af medarbejdere og MED-udvalg samt afstemning med brugere og samarbejdspartnere. Ligeledes kalder det næsten altid også på kompetenceudvikling, nye procedurer, ændrede samarbejdsformer blandt meget andet.

I sådanne processer, er det vigtigt at ledelsen har et tydeligt mål, er transparente, er nysgerrige på medarbejdernes erfaringer og ideer og afsætter tilpas til til forandringsprocessen. Der er mange nuancer, der skal medtænkes og det aller vigtigste er nok at ledelsen både tager ledelse på sig og sikrer manøvrerum for medarbejdernes favntag med forandringsprocesserne, tager medarbejdernes bidrag alvorligt og er troværdige omkring implementering. 

 

Det er vigtigt for den endelige succes, at der eksisterer en klart formuleret foretrukken fremtid - det vil sige et tydeligt ønske om, hvordan det hele skal være i fremtiden, som er udviklet i og af hele organisationen. Inddragelse af medarbejderne, brugen af deres erfaringer og kompetencer samt tydelig og transparent kommunikation, er nogle af elementerne, der kan medvirke til at sikre, at der ikke blot er tale om en topstyret proces, men at alle er klar over og kender elementerne i den forandring, man er i færd med at skabe og at alle behandles som kompetente og vigtige for at få det hele til at lykkes.

Ligesom forandring således er noget, vi skaber sammen på arbejdspladsen, så gælder det tilsvarende, at hvis man ønsker konsulentbistand i processerne, er det vigtigt at det er jeres ønske om forandring, der er drivkraften, og at forløbet er udviklet i tæt samarbejde, så ejerskabet forbliver i organisationen.

bottom of page