top of page
Skærmbillede 2022-07-30 012207a.jpg

Organisationsudvikling

Den anden side af ledelsesudvikling handler om organisationsudvikling. Når lederen har vision, ambition , mål og retning på plads, skal dette føres ud i livet gennem en tæt alliance og et målrettet samarbejde og udviklingsarbejde af i og af hele organisationen.

 

Selvom vision og ambition er tydelig for medarbejderne tager en sådan proces tid og sker oftest i forskellige ryk. Temaer ind i det udviklingsarbejde kunne være:

  • Hvordan kan vi fremme sammenhængskraften i organisationen og skabe en organisation, hvor alle er fortrolig med den overordnede vision for arbejdet?

  • Hvordan kan vi arbejde med kreativitet og fleksibilitet i opgavevaretagelsen, og skabe et arbejdsmiljø, hvor alle kender deres opgave, kender hinanden og ved, hvordan vi sikrer kvalitet i opgaveløsningen?

  • Hvordan arbejder vi med at udvikle en fælles organisatorisk forståelse og fælles retning gennem viden om hinandens arbejdsområder og fokus på, at alle  er hinandens forudsætning for at lykkes

IMG_4001.jpg

Medarbejder- og Teamudvikling

Når der skal arbejdes med medarbejder og teamudvikling, er det vigtigt at medarbejderne mærker, at ledelsen både har høje forventninger og samtidig stor tillid og tiltro til medarbejdernes opgavevaretagelse. Måder at arbejde med dette i praksis, er eksempelvis 

  • at skabe plads til medarbejdernes selvstændighed, høje faglighed, virkelyst og engagement  

  •  skabe arbejdsglæde ved at tydeliggøre friheden til selv at styre og planlægge gennem medansvar

  •  understøtte alle i deres arbejde gennem dialog og åbenhed og troen på at frisatte medarbejderes søgen og umage, er med til fortsat at skærpe fokus på det, der virker.

  •  sikre rum til innovation og stadig udvikling for herigennem at kvalitetssikre opgavevaretagelsen 

Skærmbillede_2022-04-15_100911a-removebg-preview.jpg
Skærmbillede 2022-08-01 220325.jpg

Ledelsesudvikling

Gennem mit arbejde som leder og chef i over 20 år  ved jeg, hvor vigtigt det er, både for effekten af ledelse og medarbejdernes oplevelse af ledelse, at det, ledelsen siger og gør, skaber mening.

 

Gennem et samarbejde omkring ledelsesudvikling, kan jeg bidrage til, at jeres ledelsesfilosofi står skarpere, og bliver et tydeligt omdrejningspunkt for samarbejdet i ledelsen og med medarbejdere og samarbejdspartnere.

Temaer ind i et sådant arbejde kunne være:

  • Hvordan kan vi både holde fast i vision og retning og samtidig skabe rum for forstyrrelser, nye ideer og medarbejdernes erfaringer?

  • Hvordan arbejder vi med at holde fokus på opgaven og skabe en fælles indsatsteori, hvor mål og retning står tydeligt for alle og motiverer den enkelte?

  • Hvordan motiverer vi medarbejderne, så de samtidig oplever, at det, vi gør, giver mening og åbner for forandring og skaber effekt for borgere, kunder eller samarbejdspartnere? 

bottom of page