top of page

Ledelse er ikke en videnskab

- det er et møde mellem mennesker

Der findes masser af litteratur og forskning omkring ledelse, men ofte fører det mere til simplificering i form af værktøjer og gode råd end til en egentlig forståelse af, at ledelse er en værensform - en særlig nærværende tilstedeværelse, som fordrer stor umage og målrettethed. Afsættet er en erkendelse af den kompleksitet, ledelse skal udøves i, nødvendigheden af at kunne skabe retning og sammenhæng, vigtigheden af som leder at kunne personificere dette samt modet til at ville noget og forfølge dette uden at forfalde til alene at ville styre.

Skærmbillede 2022-08-15 235428.jpg

Vejen til at lykkes som leder går gennem fokus på opgaven, målrettet organisationsudvikling, en klar ledelsesfilosofi  samt et  dedikeret samarbejde med medarbejderne. Som leder handler det ikke om at vide alt og styre, men om at stille sig til rådighed, involvere og inddrage medarbejdere og samarbejdspartnere. Det handler om at tjene opgaven og gøre sig umage. Måske er det netop denne kombination af målrettethed i forhold til opgaven, engagement og gejst samt umage i alle relationer, der gør en forskel.

I mit arbejde med ledelsessparring og udvikling lægger jeg vægt på at arbejde med en lærende og samskabende tilgang. Ledergerningen ligger i spændet mellem et stærkt fagligt og etisk afsæt og en mangfoldig virkelighed, som aldrig er ens. Derfor går jeg nysgerrigt til opgaven, udforsker mulighedsrummet og den ønskede fremtid for herigennem at medvirke til at åbne veje for det pågældende ledelsesteam, så det bliver muligt  at finde jeres egen vej og lede med engagement, umage og tydelig effekt.

LÆS MERE OM NY LEDERUDDANNELSE 

www.skabendeledelse.dk

bottom of page