top of page

"MED LØFT SKAL LAND BYGGES"

Ud over mit foretrukne afsæt i den Løsningsfokuserede tilgang, er der fem fokusområder, jeg altid har øje for som medvirkende faktorer til at lykkes med opgaven

Ambition og Vision

At have ambition om at gøre en forskel og en vision om, at det faktisk er muligt at skabe nye veje, er en stærk driver i arbejdet. Det er oftest medarbejderne, der møder den store variation af liv og udfordringer, og det er fornemmelsen for dette levede liv, der er med til at give visionen kraft og skabe genklang i samarbejdet. Min ambition og vision har altid været, at det vi gør, skal gøre en forskel - og at det er os, der skal forme os efter opgaverne og ikke omvendt verden, borgerne og samarbejdspartnerne, der skal fitte ind. Med Göran Rosenbergs ord "lever mennesket i et spændingsfelt mellem sine forestillinger om verden og sine erfaringer med den". Heri ligger samtidig forpligtelsen overfor hinanden og dermed pligten til og visionen om at hjælpe til, at den anden lykkes.

Mål og Retning

Som leder er man forpligtet til at kunne sætte mål og skabe en tydelig retning for organisationens arbejde, således at medarbejderne sættes fri i samarbejdet og bestræbelserne på at lykkes med opgaven. Det må samtidig altid være opgaven, der definerer de valg, vi træffer, ligesom succesen bør måles i forhold til borgerens eller samarbejdspartnernes oplevelse af, at det vi bidrager med, netop gør en forskel i forhold til at bringe dem videre mod det, de gerne vil opnå. 

Sammenhæng og Mening

For at opleve at lykkes med noget, skal det, du gør, give mening. Mening opstår når du oplever at, at det du gør har en direkte sammenhæng, med det, du gerne vil opnå. Samarbejdet skal opleves agilt og nærværende for alle parter, samtidig med at alle oplever, at det gør en forskel - der faktisk gør en forskel. Og som et ekstra plus vil indsatserne ofte opleves overraskende og anderledes, fordi de udgør noget, der netop ikke allerede har været prøvet før, men også forståelige, da der opleves en tydelig sammenhæng i forhold til det problem, eller den udfordring, man oplevede at stå med. Endelig er det meningsfuldt for borgerne, at vi som medarbejdere træder lidt tilbage og giver plads til borgerens stemme, så de oplever sig som eksperter i eget liv og selv - via vores hjælpsomme coaching - kan være med til at beslutte  hvilke tiltag, der giver mening at sætte i værk

Umage og Nysgerrighed

At lykkes med at skabe tilfredshed og oplevelsen af, at det hele gør en forskel, kræver stor umage og en stadig insisteren på, at samarbejdet netop skal gøre en forskel . Og det fordrer modet til at stille sig åben i forhold til den givne opgave og turde udforske ukendt land og være nysgerrige på de muligheder, der opstår. At indtage den ikke-vidende position befordrer samarbejdet med borgeren om at nå derhen, hvor borgerens håb peger i retning af 

Skærmbillede 2022-04-15 123311.jpg
Skærmbillede 2022-04-15 123256.jpg
Skærmbillede 2022-04-15 123236.jpg
Skærmbillede 2022-04-15 123223.jpg
DSC_1026c.JPG

Fokus på Opgaven

For at lykkes, er det vigtigt, at holde fokus på opgaven. Fokus på opgaven betyder, at vi er ydmyge og lytter til, hvad det er, den anden ønsker at lykkes med - hvad det er for en fremtid, han ønsker. Når vi tager den anden alvorligt og lader feltet åbent, kvitterer den anden ved at tage medansvar for løsningen, som dermed bliver både mere virksom og holdbar

En Løsningsfokuseret Tilgang

Netop den løsningsfokuserede tilgang tilbyder en række greb til at stille sig i den uvidende position, udforske åbent og nysgerrigt og derigennem skabe mulighederne for, at gøre en forskel. Samtidig vil samarbejdet opleves relevant, idet der samarbejdes om håb og ønsker for den foretrukne fremtid. 

I al sin enkelhed udgør ovennævnte hurtige betragtninger noget af kernen i LØFT - en optagethed af at gøre en forskel og et fokus på ønskerne til denne forskel. 

 

LØFT kan lidt enkelt sagt, koges ned til fire fokuspunkter:

  • At have fokus på ressourcer fremfor forhindringer

  • At undersøge den mulige og ønskede fremtid

  • At undersøge hvad, der allerede bidrager i den retning

  • At behandle den anden som ekspert på alle aspekter af eget liv

På den baggrund er det egentlig  kun mangel på nysgerrighed og evnen til at lytte, der kan stille sig hindrende i vejen for at lykkes med opgaven. Det er netop her, et udviklingsforløb kan være hjælpsomt, fordi det nogle gange kan opleves svært at bevare nysgerrigheden i en praksis, man synes, man kender godt, og hvor man ofte oplever at blive presset til at skulle træffe beslutninger. Det ender let med, at man måske blot gør mere af det samme, og dermed ikke får skabt for en forskel, der gør en forskel.

 

Med afsæt i LØFT kan jeg bidrage til, at vi sammen kan finde nye veje at gå, men det er jeres hverdag, oplevelser og håb, der er i centrum for de udviklingstiltag, vi kan sætte i værk. 

Skærmbillede 2022-04-15 123206.jpg
Uendelighedsblomst.png
bottom of page