top of page
Skærmbillede 2022-07-29 160513.png

Creating        Solutions

Together

- Vi skaber udvikling og forandring i fællesskab

Skærmbillede 2022-04-15 100911a.jpg

Drivkraften i "Creating Solutions" er først og fremmest ønsket om at bidrage til udvikling af organisationer, så de på fornemmeste vis er rustet til opgaveløsningen og samtidig skaber de bedste rammer for medarbejdernes stræben efter at gøre en forskel og lykkes i de mange forskellige opgaver, de involveres i. 

Verden er mangfoldig og ingen opgaver er ens, og derfor er det afgørende vigtigt, at medarbejderne oplever, at der er rum til at møde borgere, samarbejdspartnere, familier og børn, præcis hvor de er, for sammen med dem at realisere de drømme om forandring, der er i spil.

 

Jeg arbejder med organisationsudvikling og faglig udvikling gennem konsultation, sparring, undervisning og supervision og indgår i tilrettelæggelse og gennemførelse af særlige udviklingsforløb, der er skabt sammen med og til netop den pågældende organisation og de opgaver, der arbejdes med.

Min tilgang tager afsæt i den løsningsfokuserede metode (LØFT) og som konsulent er mit ønske at bidrage som udviklingsagent, og sammen med jer afdække drømme og håb, som vi i fællesskab kan arbejde med at realisere. Samtidig er det vigtigt at understrege, at opgaven, målet, ambitionen og den stadige stræben ligger i er jeres hænder. Sammen kan vi skabe den ønskede forandring - det vigtige er, at det er jeres ønske om forandring, der er drivkraften. Derfor ligger der implicit både krav og forventninger til mig og det, jeg kan bidrage med, og til jer i forhold til løbende at understøtte udviklingsarbejdet i hverdagens praksis. Det handler om at skabe et tæt samarbejde om udvikling af de bedste rammer for den ønskede forandring.

Sammen med Sara Radich/Solution Partners har jeg udviklet en helt ny lederuddannelse i Skabende ledelse og vi er netop nu på vej med endnu en uddannelse i Skabende Processer for Udviklings-, proces-, og ledelseskonsulenter. Det kan du løæse meget mere om her: Skabendeledelse.dk

bottom of page